NateTom

NATTY P.R.O.F.F.

Kaduna , Nigeria
47
Nyita Taraba, Nigeria
2
Yankaba(Nass. LGA) Kano, Nigeria
1
Lagos, Nigeria
1
Kaduna State, Nigeria
1
Makurdi, Nigeria
1
Kaduna, Nigeria
9
Kaduna, Nigeria
1
Abuja, Nigeria
1