FA

F.A

Kaduna, Nigeria
Kaduna, Nigeria
8
Kaduna, Nigeria
47
Zaria, Kaduna State, Nigeria
38
Kaduna, Nigeria
6
Nigeria
32
Zaria, Nigeria
9
Zaria, Nigeria
5
Makurdi, Nigeria
1
Kaduna, Nigeria
1
Abuja, Nigeria
1
Lagos, Nigeria
1
Kaduna , Nigeria
4
Bauchi, Nigeria
5
Kaduna, Nigeria
1
Kaduna, Nigeria
1
Nasarawa, Nigeria
1
TARABA STATE, Nigeria
1
Bayelsa, Nigeria
1
Jalingo, Nigeria
5
Kaduna , Nigeria
1
Yankaba(Nass. LGA) Kano, Nigeria
1